Бадминтон клуб Ракет Спийд е с одобрен проект по Програма на Министерство на младежта и спорта “Спорт за деца с риск” 2024 и стартира безплатни спортни занимания!

Бадминтон клуб Ракет Спийд е с одобрен проект по Програма на Министерство на младежта и спорта “Спорт за деца с риск” 2024 и стартира безплатни спортни занимания!

Бадминтон клуб Ракет Спийд е с одобрен проект по Програма на Министерство на младежта и спорта “Спорт за деца с риск” 2024 и стартира провеждането на безплатни спортни занимания!

Изпълнението на програмата се изразява в провеждането на безплатни спортни занимания от клуба в община Елин Пелин по утвърден-план график на деца в риск от “ЦНСТ” село Лесново и ученици от ОУ “Христо Ботев” село Равно поле!

Безплатните спортни занимания по бадминтон ще се проведат на два етапа: от 01.03.2024 до 01.07.2024 и от 01.09.2024 до 30.10.2024 във физкултурния салон на ОУ”Христо Ботев”, село Равно поле!

Целите на програмата са насочени към:

  • Подпомагане на социалната интеграция, адаптация и пълноценна реализация в обществения живот на деца в риск;
  • Създаване на здравословни навици, повишаване на физическата активност и подобряване на качеството на живот;
  • Използване на положителното въздействие на спорта за насочване на енергията на децата в риск към позитивни дейности и ангажиране на свободното им време;
  • Превенция на нетолерантността, агресията, насилието и вредните навици и формирането на позитивни социални качества – толерантност, лидетство, дисциплина, увереност, умения за работа в екип, спазване на правилата и на принципите на честна игра – “Феърплей”.