БК РАКЕТ СПИЙД с одобрен проект по програма на ММС „Спорт за децата в свободното време“.

БК РАКЕТ СПИЙД с одобрен проект по програма на ММС „Спорт за децата в свободното време“.

Бадминтон клуб Ракет Спийд провежда безплатни спортни занимания за учениците от ОУ“Христо Ботев“, село Равно поле по Програма на Министерство на младежта и спорта „Спорт за децата в свободното време“ 

 Безплатните спортни занимания по бадминтон се провеждат от квалифициран треньор на клуба в периода: 01.04.2024 г. – 30.09.2024 г. във физкултурния салон на ОУ „Христо Ботев“ село Равно поле.

 Целите на Програмата са:

  • създаване на условия и възможности за практикуване на спорт от деца в свободното им време с оглед подобряване на тяхното здраве, физическа дееспособност и спортно развитие; 
  • използване възможностите на спорта като превенция срещу заболяванията, свързани с ниската физическа активност и заседналия начин на живот, нетолерантността, агресията, насилието, употребата на цигари, алкохол и наркотици;
  • формиране и развитие на социални качества в децата – умения за работа в екип, толерантност, лидерство, дисциплина, увереност, спазване на правилата и на принципите на честна игра – „Феърплей“.

    Благодарение на доброто партньорство между клуба и училището и благодарение на програмата на ММС „Спорт за децата в свободното време“, даваме възможност на учениците от ОУ „Христо Ботев“ село Равно поле да направят първите си стъпки в бадминтона, който е олимпийски спорт!

Най-талантливите и перспективни деца ще имат възможност да продължат със спортните занимания и след приключване на програмата, като станат част от детско-юношеската школа и състезателни групи на Бадминтон клуб Ракет Спийд!