Erasmus+Pick4all

Erasmus+Pick4all

Бадминтон клуб Ракет Спийд участва в Европейския проект Pick4all (Nr 621991-EPP-1-2020-1-ES-SPO-SSCP
of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agencyon the award of a grant to support “Small Collaborative Partnerships in the field of sport”) съфинансиран от Европейския съюз (Erasmus+), с който популяризираме и насърчаваме практиката на спорта Pickleball в Европа и България.

На 11.05.2022 год . Бадминтон клуб Ракет Спийд проведе успешно събитие Pick4all по Европейския проект Еразъм в който клуба участва заедно с партньорите от България, Испания и Италия.

  • Бадминтон клуб Ракет Спийд, организира голямо събитие в което взеха участие голяма група от деца и хора с увреждания!
  • Участниците бяха запознати с техниката и правилата на спорта Пикълбол със съдействието на нашите партньори от Испанската пикълбол асоциация
  • Основната цел на проекта е да покаже че Пикълбола е 100% инклузивен спорт и партньорите насърчават популяризирането и развитието на този спорт в Европа!